Český rybářský svaz - místní organizace Liberec
Pekelské rybníky Český rybářský svaz
MO Liberec

Malé náměstí 291/1
460 01 Liberec 2,
tel.485 108 496,
jednatel@rybsvaz-liberec.cz
Obsah

Přehled revírů MO Liberec

  Mimopstruhové:

 • 441 009 - HARCOVSKÝ POTOK 2
  Rozloha: 12,00 ha
  Přítok Nisy.
  Revír tvoří nádrže:
  1. údolní nádrž Harcov v k. ú. Liberec 11,0 ha - foto
  2. nádrž Textilana Liberec 0,8 ha - foto
  Na ÚN Harcov platí zákaz lovu ryb od tělesa hráze do vzdálenosti 100 m. Z bezpečnostních důvodů zákaz nahazování nástrah proti tělesu hráze.

 • 441 037 - NISA LUŽICKÁ 2
  Rozloha: 8,00 ha
  Revír tvoří nádrže:
  1. Pivovarská 1-8 v k. ú. Vratislavice 2,1 ha - foto 1 , foto 2 , foto 3 , foto 4 , foto 5 , foto 6 , foto 7 , foto 8
  2. Pekelská 1-3 Proseč 1,6 ha - foto 1 , foto 2 , foto 3
  3. Kunratická 1-3 Vratislavice 2,3 ha - foto 1 , foto 2 , foto 3
  4. zrušeno
  5. Mlýnský rybník (Teichmühle) Vesec 2,0 ha - foto
  Na Pivovarských, Kunratických a Pekelských rybnících zákaz parkování v těsné blízkosti nádrží.

 • 441 067 - FOJTŮV POTOK 2 - foto
  Revír tvoří nádrž: Fojtka v k. ú. Fojtka 4,5 ha
  Zákaz lovu ryb z hráze a oploceného objektu povodí Labe, zákaz lovu ryb ve vzdálenosti menší než 100 m od hráze.

 • 07 441 106 - Doubský rybník - foto
  Rozloha: 2,10 ha
  Revír tvoří nádrž Doubský rybník v k. ú. Doubí u Liberce. Zákaz vstupu na jalový přepad a stavidlo.

 • 07 441 098 - Velký Sajbot - foto
  Rozloha: 0,90 ha
  Revír tvoří nádrž Velký Sajbot v k. ú. Vesec u Liberce.

 • 07 441 117 - Nezbeďák - foto
  Rozloha: 0,17 ha
  Revír tvoří nádrž Nezbeďák v k. ú. Ruprechtice.
  Na revírech 441 037, 441 067, 07 441 106, 07 441 098, 07 441 117 platí nově od 1.1.2019 omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden, vyjma měsíců července a srpna.

  Pstruhové:

 • 443 007 - ČERNÁ NISA 1
  Přítok Nisy. Od vtoku do Lužické Nisy ve Stráži nad Nisou až k pramenům.
  K revíru patří:
  0. Černá Nisa (hlavní tok)
  1. Rudolfská v k. ú. Rudolfov 0,5 ha
  2. Bedřichov Bedřichov 40,0 ha
  Na nádrži Bedřichov je zákaz lovu ryb od 1. 9. do 15. 4.
  Na nádrži Bedřichov je lov ryb zakázán z oplocených pozemků Povodí Labe po obou stranách hráze, zákaz lovu ryb ve vzdálenosti menší než 100 m od hráze. Přítoky nádrže Bedřichov jsou chovné – lov ryb zakázán.Všechny přítoky Černé Nisy jsou chovné – lov ryb zakázán.

 • 443 010 - FOJTŮV POTOK 1
  Přítok Jeřického potoka - Nisy. Od vtoku do Jeřického potoka v Mníšku až k pramenům včetně retenční nádrže nad nádrží Fojtka. Do revíru nepatří údolní nádrž Fojtka

 • 443 011 - HARCOVSKÝ POTOK 1
  Přítok Nisy. Od ústí do Lužické Nisy v Liberci až k pramenům. Do revíru nepatří údolní nádrž Harcov. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. K revíru náleží také retenční nádrž nad údolní nádrží Harcov.

 • 443 037 - NISA LUŽICKÁ 3
  Od silničního mostu v Andělské Hoře ř. km 16,2 až k mostu pod železniční stanicí Proseč nad Nisou ř. km 40,8.
  K revíru patří:
  0. Nisa Lužická (hlavní tok).
  1. Doubský potok – od ústí do Nisy až k silničnímu mostu Liberec – Šimonovice.
  Do revíru nepatří Harcovský potok, který tvoří samostatný revír. Všechny ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Chráněná rybí oblast je vymezena v části revíru od ř. km 31,61, tj. od silničního mostu v Jungmannově ulici až k ř. km 33,161, tj. k silničnímu mostu v Košické ulici na území města Liberce – lov ryb zakázán.

Český rybářský svaz MO Liberec, Malé náměstí 291/1 460 01 Liberec 2, tel.485 108 496, email: jednatel@rybsvaz-liberec.cz