Český rybářský svaz - místní organizace Liberec
Pekelské rybníky Český rybářský svaz
MO Liberec

Malé náměstí 291/1
460 01 Liberec 2,
tel.485 108 496,
jednatel@rybsvaz-liberec.cz
Obsah

Přehled revírů MO Liberec

  Mimopstruhové:

 • 441 009 - HARCOVSKÝ POTOK 2
  Rozloha: 12,00 ha
  Přítok Nisy.
  Revír tvoří nádrže:
  1. údolní nádrž Harcov v k. ú. Liberec 11,0 ha - foto
  2. nádrž Textilana Liberec 0,8 ha - foto
  Na ÚN Harcov platí zákaz lovu ryb od tělesa hráze do vzdálenosti 100 m. Z bezpečnostních důvodů zákaz nahazování nástrah proti tělesu hráze.

 • 441 037 - NISA LUŽICKÁ 2
  Rozloha: 8,00 ha
  Revír tvoří nádrže:
  1. Pivovarská 1-8 v k. ú. Vratislavice 2,1 ha - foto 1 , foto 2 , foto 3 , foto 4 , foto 5 , foto 6 , foto 7 , foto 8
  2. Pekelská 1-3 Proseč 1,6 ha - foto 1 , foto 2 , foto 3
  3. Kunratická 1-3 Vratislavice 2,3 ha - foto 1 , foto 2 , foto 3
  4. zrušeno
  5. Mlýnský rybník (Teichmühle) Vesec 2,0 ha - foto
  Na Pivovarských, Kunratických a Pekelských rybnících zákaz parkování v těsné blízkosti nádrží.

 • 441 067 - FOJTŮV POTOK 2 - foto
  Revír tvoří nádrž: Fojtka v k. ú. Fojtka 4,5 ha
  Zákaz lovu ryb z hráze a oploceného objektu povodí Labe, zákaz lovu ryb ve vzdálenosti menší než 100 m od hráze.

 • 07 441 106 - Doubský rybník - foto
  Rozloha: 2,10 ha
  Revír tvoří nádrž Doubský rybník v k. ú. Doubí u Liberce. Zákaz vstupu na jalový přepad a stavidlo.

 • 07 441 098 - Velký Sajbot - foto
  Rozloha: 0,90 ha
  Revír tvoří nádrž Velký Sajbot v k. ú. Vesec u Liberce.

 • 07 441 117 - Nezbeďák - foto
  Rozloha: 0,17 ha
  Revír tvoří nádrž Nezbeďák v k. ú. Ruprechtice.
  Na revírech 441 037, 441 067, 07 441 106, 07 441 098, 07 441 117 platí omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden, vyjma měsíců července a srpna.

  Pstruhové:

 • 443 007 - ČERNÁ NISA 1
  Přítok Nisy. Od vtoku do Lužické Nisy ve Stráži nad Nisou až k pramenům.
  K revíru patří:
  0. Černá Nisa (hlavní tok)
  1. Rudolfská v k. ú. Rudolfov 0,5 ha
  2. Bedřichov Bedřichov 40,0 ha
  Na nádrži Bedřichov je zákaz lovu ryb od 1. 9. do 15. 4.
  Na nádrži Bedřichov je lov ryb zakázán z oplocených pozemků Povodí Labe po obou stranách hráze, zákaz lovu ryb ve vzdálenosti menší než 100 m od hráze. Přítoky nádrže Bedřichov jsou chovné – lov ryb zakázán.Všechny přítoky Černé Nisy jsou chovné – lov ryb zakázán.

 • 443 010 - FOJTŮV POTOK 1
  Přítok Jeřického potoka - Nisy. Od vtoku do Jeřického potoka v Mníšku až k pramenům včetně retenční nádrže nad nádrží Fojtka. Do revíru nepatří údolní nádrž Fojtka

 • 443 011 - HARCOVSKÝ POTOK 1
  Přítok Nisy. Od ústí do Lužické Nisy v Liberci až k pramenům. Do revíru nepatří údolní nádrž Harcov. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. K revíru náleží také retenční nádrž nad údolní nádrží Harcov.

 • 443 037 - NISA LUŽICKÁ 3
  Od silničního mostu v Andělské Hoře ř. km 16,2 až k mostu pod železniční stanicí Proseč nad Nisou ř. km 40,8.
  K revíru patří:
  0. Nisa Lužická (hlavní tok).
  1. Doubský potok – od ústí do Nisy až k silničnímu mostu Liberec – Šimonovice.
  Do revíru nepatří Harcovský potok, který tvoří samostatný revír. Všechny ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Chráněná rybí oblast je vymezena v části revíru od ř. km 31,61, tj. od silničního mostu v Jungmannově ulici až k ř. km 33,161, tj. k silničnímu mostu v Košické ulici na území města Liberce – lov ryb zakázán.

Český rybářský svaz MO Liberec, Malé náměstí 291/1 460 01 Liberec 2, tel.485 108 496, email: jednatel@rybsvaz-liberec.cz