Správní poplatky za rybářské lístky

 

Od 17. 1. 2005 je v platnosti nový zákon o správních poplatcích (zák. č. 634/2004 Sb.), která mimo jiné upravuje také poplatek za vydání nebo prodloužení rybářského lístku (položka 14). Ceny jsou následující:

 

Doba platnosti rybářského lístku

cena

1 rok

100,-

 

1 rok *

50,-

*

3 roky

200,-

 

3 roky *

100,-

*

10 let

500,-

 

10 let *

250,-

*

* Cena pro žáky základních škol, studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž.

 

Jen pro připomenutí:

·         Rybářský lístek je osoba provádějící lov v rybářském revíru povinna mít u sebe (§ 13 odst. 7 zák. č. 99/2004 Sb.).

·         Rybářské lístky vydává obec s rozšířenou působností příslušná podle místa bydliště žadatele (§ 13 odst. 8 zák. č. 99/2004 Sb.).

·         Rybářský lístek lze vydat pouze tehdy, prokáže-li se žadatel (vyhláška nerozlišuje, zda jde o tuzemce nebo o cizince) dřívějším rybářským lístkem (§ 10 odst. 6 vyhl. 197/2004 Sb.) nebo osvědčením o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku (§ 10 odst. 3 a 4 vyhl. č. 197/2004 Sb.). Cizinci se pro vydání rybářského lístku uznává i platní rybářský lístek nebo licence vydané v zemi, jejímž je občanem (§ 10 odst. 7 vyhl. 197/2004 Sb.).

·         Osvědčení o získané kvalifikaci mohou na základě pověření MZe ČR (č.j. 15.820/2004-16.230 ze dne 23.4.2004) vydávat všechny místní organizace ČRS, vzor osvědčení je v příloze č.6 vyhlášky č.197/2004 Sb. odd. II..

·         Rybářské lístky se nově vydávají na dobu 1, 3 nebo 10 let ode dne vydání (10 odst. 1 vyhl. 197/2004 Sb.).

·         Osoby mladší 15 let potřebují k vydání rybářského lístku souhlas zákonného zástupce (§ 10 odst. 5 vyhl. 197/2004 Sb.).

 

Výše zmíněné zákony a vyhlášky naleznete na stránkách MV ČR.